Iedereen wil mee doen!

We ontvingen vandaag een geweldige heldere mail van Roos Hoelen. Ik wil die jullie niet onthouden.

Well done, Roos!

Werknemers en werkzoekenden met een beperking willen participeren en werkgevers willen dit graag mogelijk maken. Maar de participatiewet sluit juist hele groepen arbeidsgehandicapten uit. Zij krijgen het na het invoeren van de wet nog veel moeilijker om een baan te vinden dan het nu al is. Dit treft alle arbeidsgehandicapten die zelfstandig 80% van het minimumloon kunnen verdienen als ze een baan kunnen bemachtigen. Zij krijgen na invoering van de participatiewet geen hulp meer bij het vinden en behouden van een baan.

De overheid stelt hiervoor namelijk geen budget in de vorm van  een mobiliteitsbonus/fiscaal voordeel meer ter beschikking.

Ook werkgevers zijn bij de participatiewet en de banengarantie niet gebaat. Immers, niet iedere organisatie kan ieder soort arbeidsgehandicapte inzetten. Kennisintensieve bedrijven bijvoorbeeld kunnen moeilijk voldoende banen creëren voor mensen met een lage productiviteit en opleiding. Daarentegen zijn er ook bedrijven die weinig hebben aan hoger opgeleiden maar die wel heel goed gebruik kunnen maken van mensen met minder opleiding.

De groep “Participatiewet sluit uit” wil een stem zijn tegen de participatiewet in de huidige vorm en wil bijdragen aan het op verschillende manieren beïnvloeden van de besluitvorming rondom deze wet. Het doel: een wet die ook daadwerkelijk iedereen de kans geeft te participeren en waar ook werkgevers mee uit de voeten kunnen.

Hieronder de link naar de facebook pagina waar verschillende acties staan die het doel hebben de besluitvorming te beïnvloeden. Zowel werkgevers als werkzoekenden en de instanties de beiden vertegenwoordigen vinden hier acties waarmee ze hun belangen kunnen verdedigen en behartigen.

https://www.facebook.com/participatiewetsluituit

Heeft u geen facebook maar wil u wel deel nemen aan de acties dan kan dat via onderstaande links

-Teken de petitie waar zowel werkgevers als werknemers kunnen tegen de participatiewet in de huidige vorm.

http://www.petitie24.nl/petitie/117/participatiewet-mag-niemand-uitsluiten.

-Kamervragen verzamelen!!!

Wat zou u willen vragen aan de leden van de 2e kamer over de participatiewet? Welke zorgen zou u met ze willen delen? De groep participatiewetsluituit  verzamelt zoveel mogelijk vragen, die daarna met o.a. de CG-raad en platform VG worden afgestemd en gebundeld. De verzamelde vragen brengt de groep participatiewet sluit uit  in samenwerking met o.a. bovengenoemde organisaties dan onder de aandacht van de juiste kamerleden, zodat ook jouw stem gehoord wordt in de tweede kamer. Jouw
dan onder de aandacht van de juiste kamerleden zodat ook uw stem gehoord wordt.

De vragen kunnen gesteld worden via Facebook maar ook via info@delftalent.nl

Delftalent verzorgt dit deel van de inzameling van de vragen voor de groep Participatiewet sluit uit.

Advertenties